Wicanders corkcomfort

Nysågat fuktigt virke med sågspån är ett utmärkt material för att odla. Det är lättare att hålla reda på hur länge ett antal paket legat på tork . Näring, fukt och värme ger. Virke för inbyggnad får ha en fuktkvot på (har jag för mig, inte helt säker) men ska du ha brädor till en fasad kan man acceptera en högre . Vid din timmerleverans, tänk igenom hur du vill. Om det går att bygga med nysågat virke ska du göra.

Vissa konstruktioner kan alltså byggas av otorkat virke men då måste du tänka på att . Vad ska jag tänka på vid torkning och hur lång tid tar det? Att ta hand om det man sågat. Mögel i sågat virke VAD GÖRA?

Hur mycket krymper virke vid torkning? Visst vet vi att virke ska vara torrt, men hur gör man? Det finns många olika sätt att torka virke , allt från torkning på brädgården med hjälp av . En virkestork är en anläggning som torkar virke efter sågning på ett sågverk, varvid.

Nysågat virke som inte tas om hand och ströas inför torkning blir förstört av . Otorkat nysågat virke torkas normalt i sågverkens virkestorkar till en viss målfuktkvot. Ett mycket noggrant sätt är att först väga en virkesbit, sedan torka den i ugn i. Enligt snickarböckerna tycks jag kunna torka mitt virke utomhus hur länge som helst, men det kommer ändå att spricka när jag tar in det, eftersom det är torrare inne än ute. Om du har nysågat virke skall du stapla det ordentligt. Hur länge behöver nysågat virke torkas i stabbe innan det kan. Timmer och nysågat virke är färskvaror som om de behandlas felaktigt lätt förstörs.

Trä krymper, som alla vet, när det torkar ut och sväller. Flera uppgifter finns om hur länge olika. Genom att torka virket i ett torkhus kan man således uppnå betydligt lä^re.

Virkestorkningen har sedan länge ansetts. Ett exempel på hur medelfuktkvoten i splinten vari-. För att förhindra angrepp av mögel- och blånadssvampar på nysågat virke under lagring och transport var.

Lufttorkning fungerar bra om du ska använda virket för att bygga hus. Men du kan inte lita på vårvindarna för att torka ned till möbeltorrt. Skillnaden är att vetenskapen idag kan förklara hur processen fungerar och varför resultatet blir så.

En gång för länge sedan jobbade de på Statens Industriverk. Följande tabell ger riktvärden för hur lång tid virke kan. Sedan länge är det välkänt, och verifierat i olika studier, att . Alfasensors RF-indikator för mätningar av temperatur och RF-värde i luften. När det torkar vandrar vedens fukt mot ytan och för med sig lösliga. I nysågat virke varierar fuktkvoten mellan œ 1. För att träet ska torka krävs att vattnet som finns bundet i och kring cellerna.

Hur man mäter fukt och hur god beständighet och hög grad av brandsäkerhet kan. Virke som blivit fuktigt ska ges möjlighet att snabbt torka ut. Det kan räcka med en timma i fritt tillstånd för att bottnarna högst upp i högen ska se ut som potatischips.

Trä med hög densitet torkar långsammare än trä med låg täthet.