Virkespriser sydved

Sydved : köper virke av skogsägare. Gallring, skoglig service. Virkesaffären steg för steg.

När du säljer virke från din skog till Södra får du ett marknadsmässigt virkespris för ditt timmer och din massaved. Dessutom får du del i den vinst som skapas av. Timmerpriset för sågarna blir lika om man räknar in transportkostnaderna också. Om inte köparen tänker sluta med matrisfub, så välj bort den köparen.

Priser på virke och skogsfastigheter. Höga virkespriser gör att många skogsägare tar chansen att avverka. Ger bioekonomin högre virkespriser ? Det talas mycket om nya användningsområden för skogsråvara och att skogen har en central roll i en hållbar ekonomi . Stora Enso Skog AB och Munksjö AB med virke från i huvudsak privata skogsägare.

Samtidigt har ett nytt priskrig på massaved . Kommentera Verkliga virkespriser – ny digital tjänst . Diametern till centimeter ger 400 . Vi verkar för marknadsmässiga virkespriser , samt erbjuder skoglig service som gör det enklare… Läs mer om. Det är näst intill omöjligt för skogsägare jämföra virkespriser med hjälp av. Sjunkande skogsbrukskostnader motverkar ökat virkespris. Kontakta mig för närmare information om virkespriser och rådgivning m. Störst påverkan på virkespriser. Låga virkespriser har i några årtionden hämmat lövskogsbruk.

Simone påverkar inte virkespriser. Fortsatt stabila och förhållandevis låga virkespriser under året medför förhoppningar om kommande.