Torktid virke

Rått virke innehåller en stor mängd vatten. Fuktmängden i trä kan beskrivas på flera sätt. De vanligaste är fuktkvot och fukthalt.

Fuktkvoten används allmänt i . Det finns många olika sätt att torka virke , allt från torkning på brädgården.

En hög luftfuktighet och en lång torktid minskar sprickbildningen. SÅGA, TORKA OCH LAGRA TRÄ. Trä är ett levande material bestående av celler.

När trä torkar uppstår sprickor på grund av att vattnet som finns i cellrummen . Vi tänkte bygga ett timmerbord i stil med detta: Troligtvis lite mer grovyxat men ändå i skaplig finnish. Jag lite rädd att det ska torka ihop och. Det behövs ingen speciell utbildning utöver bruksanvisningen för att komma igång och såga. Bra skrivet om torkning av virke men man jobbar inte så kompliserat med vanligt bonn virke utan din beskrivning passar bra som man arbetar .

Virke för byggändamål 63. Konstruktionselement 67. Timmer och nysågat virke är färskvaror som om de behandlas felaktigt lätt förstörs.

Timrade man med rått, halvtorrt eller torrt virke ? Hur lång torktid erfordrades? Användes virket samma år det fällts? Eller väntade man vissa månader? FÖRETAGET Y sågat virke och ämnen av olika träslag som köps in i ottorkat tillstånd. Brädgårdstorkning av virke före torkning i kammartorkar.

Nytt och obehandlat virke , tidigarebehandlat samt tryckimpregnerat virke. Behandlar du tryckimpregnerat virke regelbundet med Träolja motverkas sprickbildningen och. Torktid : Brukstorr efter ca timmar vid ca grader och relativ . Täta årsringar med hög kärnandel ger hårt och bra virke. Vi torkar med vankanten på virket som ger en längre men lugnare torktid.

Högre kvalité, minimalt med . Längst torktid har ek och alm,.

Säkerhetsdatablad Ladda ner. Tekniskt datablad Ladda ner . TIPS 1: Falu Rödfärg Original är en utomhusfärg för målning av obehandlat och ohyvlat virke av gran eller fura och för ommålning av ytor tidigare målade med . För att beräkna torktid tar man hänsyn till faktorer som mängden vatten i betongblandningen, sk VCT-tal, hur snabbt konstruktionen väderskyddats, temperatur . Oxidationstiden, torktid , varierar beroende på väderlek. På ohyvlat virke ca 8-kvm per liter.