Torkning av virke

Rått trä innehåller mycket fukt. Fuktmängden i trä kan beskrivas på flera sätt. I andra länder förekommer handel med otorkat virke , men i Sverige torkas allt sågat virke vid sågverket.

Fördelen med att torka virket till en. Omfattar effektivisering av torkprocessen med avseende på energianvändning och produktkvalitet.

Brädgårdstorkning Vid brädgårdstorkning eller friluftstorkning ställer man ut strölagt virke på en s. Näring, fukt och värme ger. Visst vet vi att virke ska vara torrt, men hur gör man? Torkning av trä är en ofta förbisedd process. Felaktig torkning kan ge missfärgade, skeva . I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året. Stock som sågas till virke vid ett sågverk torkas i virkesstaplar där varje lager.

Ett alternativ till lufttorkning är vandringstork eller kammartork, torkning med varm.

En virkestork är en anläggning som torkar virke efter sågning på ett sågverk, varvid torkning sker i flera steg till brädgårdstorrt virke med en fuktkvot av cirka till . Många liksom jag lufttorkar virket men om man skulle tänka sej o öka volymen till nästa år så funderar jag på en virkestork. Hur mycket krymper virke vid torkning ? Deformationer (flatboj, kantkrok, skevhet, kupning) oeh spriekforekomst har undersokts fore oeh efter torkning for sagat virke av furu oeh gran. Torka virke billigt – med enkel och snabb metod. Endast virke torkat på rätt sätt skapar den kvalitet, som yrkesmän och hobbysnickare behöver för en fin.

Jag utför legosågning med min såg som kan såga upp till meters långa stockar med en diameter på cm. Torkar även virke för kunders räkning. Torkprocessen inom industriell virkestorkning ska bli mer självreglerande.

Det är målet med ett nytt samarbete initierat av Luleå Tekniska . Om fibervinkeln på stockens man- telyta är kän kan centrumplan-. Hej Jag är ute efter ett bra och helst snabbt sätt att torka virke på. I ett sågverk förädlas timmer till sågat virke med olika dimensioner. I den här artikeln granskar vi ett system för energieffektiv torkning av virke.

Det har nämligen blivit svårt att hitta trä av samma kvalitet som det virke som husen. Vid torkning i det fria vår och försommar kan vinterhugget virke vara .

Kalkylen baseras på att 3kWh värme och kWh elenergi . Wide choice of quality services at affordable prices. Ibland kan det krävas att du använder dig av virke som kräver extra torkning för att det ska fungera som material t. Två stora problem i trävärlden slipper man med vårt virke, säger Gustav. Sågverken har fram tills nu dessutom ofta använt olja för torkning av virke , vilket inte är så klimatsmart. Svenska sågverk däremot kännetecknas .