Timmerpriser södra

Få högsta möjliga ekonomiska avkastning från din skog. När du levererar till Södra får du både ett marknadsmässigt pris för ditt virke enligt våra gällande . Sjunkande timmerpriser hos två importnationer. Efterfrågan på timmer har stärkts och Mellanskog höjer nu timmerpriserna utanför.

Södra höjer timmerpriserna och stärker erbjudandet på slutavverkning.

Sakta men säkert så verkar det skett en positiv utveckling på svenska virkespriser på sågtimmer. I alla fall i södra delarna av Sverige och om . Nya timmerpriser i Södra Sverige? Virkespriser-Sodra-Halsinglan. För övriga sortiment vänligen kontakta din skogsinspektor. Massaved och bränsleved.

Bergs Timber följer efter Södra och Vida och höjer timmerpriset.

Timmerpriset höjs, men Södra gör även en mer oväntad prishöjning. Köpdistrikt Södra Svealand. I Södra Finland och Kymmenedalen utöver grantimmer även en ökande mängd både björk- och barrmassaved för den förnyade Kymmene massafabrik”, . Priserna på sågtimmer är lägre i södra och mellersta Sverige än för. Götaland och södra Norrlands kustland är de som först kommer.

Det ger dig naturligtvis bättre avkastning jämfört med massaved. Det tjänar både du och vi på. Norrskog erbjuder bra premier för bland annat avverkningar som går att utföra på barmark. I södra Hälsingland blir höjningarna på timmerpriserna lägre. Tillgången på gran – och talltimmer är större efter stormen Ivars framfart i området i . Nuvarande timmerpriser för små, privata markägare i USA Syd via Timber.

USA, inkluderar rotpriser för:. Information om historiska timmerpriser är tillgänglig via frågor i. Marknaden kommer också, på grund av av vintern och snöläget, i gång lite senare i Norrland än i södra Sverige säger Ulrik Abelson. Bergslagen och de södra delarna av Norrland berörs.

De största prishöjningarna sker i området kring södra Sörmlan Närke och södra.

Lönsamheten för sågverksbranschen i södra Sverige är generellt dock. Den höjning av timmerpriset som nu görs skall ses mot bakgrund av . Skogsindustrikoncernen Södra sänker priset på barrmassaved med kronor per. Samtidigt görs en översyn av timmerpriserna som lokalt.

Du kanske kan hitta fler . Trots lågkonjunkturen så är efterfrågan på skog nu så hög att det på en del håll i södra Sverige riskerar att bli brist på timmer.