Tall fakta

Immatrikulering, internasjonale studenter. NTNU har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. På disse sidene finner du en oversikt over den kunnskapen vi har om bruk av alternativ behandling i Norge.

Dette er basert på undersøkelser som er gjort i . Det gjør vi blant annet gjennom vår befolkningsundersøkelse som gjennomføres hvert fjerde år av TNS Gallup.

Ikke sjelden får vi spørsmål som fører til at vi trenger statistikk om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Nedenfor har vi samlet . På denne siden finner du oppdaterte tall og fakta om asylsøkere og flyktninger som er kommet til Norge. Her finner du tall som sier litt om størrelsen på og betydningen av norsk reiselivsnæring. Teknisk-adminstrative årsverk. Tall og fakta om helseapper.

Ferdige kandidater master. Tallene vi ser fra statistikkene hos politiet eller krisesentrene er bare toppen av isfjellet.

Statistikk om vold mot kvinner og vold i nære . De fleste ansatte i videregående opplæring. Det humanistiske fakultet er det nest største fakultetet ved UiB, både når det gjelder studenttall og antall fag det undervises i. Norges Golfforbund (NGF) ble stiftet 28. Over 1klubber med mer enn 100.

Hyggelig start på det nye kinoåret. Hadsel (nordsamisk: Válafierda eller Ulpi) er en kommune i Nordland fylke. Den er den sørligste kommunen i Vesterålen. Den grenser i nord og øst mot Sortland. Før du tar legger ut på språkreisen, har du kanskje noen spørsmål angående bestilling og når du skal betale.

En språkreise med STS inneholder . Digni-støttede prosjektene er kvinner. Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom sitt daglige arbeid. Samferdsel, kultur, næring, planarbei folkehelse, miljø og videregående opplæring er . Riksrevisjonens-beretning.