Spännvidder limträ

I förhållande till sin egentyngd har limträ högre bärförmåga än andra konstruktionsmaterial och därför kan man bygga stora konstruktioner med spännvidder. Vid små spännvidder används normalt balkar av konstruktionsvirke. Vid större spännvidder används balkar av limträ , fanerträ eller lättbalk.

Del behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering. Otto Hetzer inriktade sig på byggnader med stora spännvidder och limträ blev tidigt ett . Martinsons är en av Sveriges största producent av limträ och byggsystem för flerbostadshus, byggnader och .

Takbalk, längsgående i nock, två stöd. Balkdimension och motsvarande deformation hos fritt upplagd nockbalk i byggnad med . Limträ inomhus – ytbehandlingsråd. Lund Institute of Technology. Rymdfackverk i limträ med stora spännvidder. Gluelam timber space trusses for wide spans.

Detta examensarbete ger en kostnadsjämförelse mellan stomsystem utfört i stål samt limträ. På uppdrag av Wästbygg AB har en undersökning . Här kan du läsa mer om varför du ska välja limträ som byggmaterial och.

På platser där ovanligt stora spännvidder , laster eller andra omständigheter avgör . Stora spännvidder (i komb. med limträ ). Enklare med infästningar (mkt material). Byggstommar av limträ är ett givet val där det finns behov av stora spännvidder exempelvis till ridhus, idrottshallar, arenor, industri- förråds- och maskin-hallar . Genom ny teknik för sammanfogning av limträbalkar kan spännvidder på mer än m klaras med trä. Rötbeständigt limträ tillverkas av rötimpregnerade lameller . Träslag: Nordisk gran (Picea abies) och furu (Pinus silvester). Där ovanligt stora spännvidder eller laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd.

Nyckelord: Trästomme, stomsystem, flervåningshus, limträ , Trä pelar-. Men det finns så många fler . Kanske rejäla limträbalkar i stora byggnader med enorma spännvidder. Söker du ett starkt och stabilt byggmaterial? Med limträ skapar du enkelt stabila delar i en byggkonstruktion.

Materialet är lika kostnadseffektivt som snyggt, vad . STYRKA: I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen och du kan arbeta med större spännvidder än vanligt virke. E är elasticitetsmodulen, materialkonstant ( GPa för limträ ). Tittar man sedan i tabeller för limträ hittar man närmast större balk med mm . Det ger möjlighet till både stora spännvidder och rationella metoder för snabbt montage. Båge är en lämplig konstruktionsform för stora spännvidder och limträ passar bra till.