Spackla trä utomhus

Snickerispackel för trä – och snickeriarbeten inom- och utomhus , har hög vidhäftning till. Sugande underlag och obehandlat trä bör grundas före spackling. Ett bra förarbete inför målning och tapetsering innefattar spackel , fog och ibland. För sprickor i trä utomhus bör man använda särskilda fogmassor som kan följa.

Jag behöver alltså ett slipbart spackel för utomhusmiljö. Spackla i tryckimpregnerat ?

För fyllning och lagning av sprickor och hål i trä. Kan slipas, målas och laseras. Teknisk information Inom- . Reparera och måla själv fönster utomhus om träet börjar bli slitet. När du spacklar inomhus är det underlaget som avgör vilket spackel som ska användas.

Till exempel krävs det ett. Akrylatspackel för träytor. Det går också att spackla igen hål och sprickor inomhus i träpaneler, foderlister och annat trä , även om det är stora reparationer.

Det enda du behöver i så fall är.

Används på gipsskivor, trä , spånskiva, betong. Extra fingraderade spackel för spackling av trä , snickerier och stål före. I fuktiga utrymmen samt utomhus rekom- menderar vi Beckers . Folksams miljötest ger Biltemas träfasadfärg toppresultat.

Lämpar sig för spackling på trä och snickeriarbeten inomhus. Vattenbaserat, mycket fingraderat spackel med god färgbärighet. Slipp obehagliga överraskningar som till exempel vattenskador genom att spackla och foga sprickor och skarvar innan du målar inomhus. Kan Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Plastic padding är avsedd för skador på trä. HENKEL Kemiskt Trä burk ljusbrun 5ml. Välj en produkt som är avsedd för spackling av grova ytor och spackla sedan till önskat resultat. Obehandlat trä , metall eller MDF ska alltid grundas innan spackling.

SPACKEL MESTER 6DANA 10L.