Plantera gran

Räknar du med att hinna plantera i år? Erfarenheten visar att plantering av gran och tall med fördel kan göras så snart tjälen gått ur marken. Har också träffat på skogsmän som säger att gran går bra att plantera under högsommaren, att det bara är vår och höst plantering menar dom på är tradition.

Tänkte plantera granar i år men frågan som jag funderar på är när det är som bäst att plantera och vilken typ av granplanta som man . Feb Får inte plantera gran. Feb Plantera tall eller gran ?

Oct Plantera täckrotsplantor ( gran ) posts May More from skogsforum. Små plantor, med små skott, har dock visat sig fungera för sommarplantering. Det förutsätter en bra.

Dessa skulle jag plantera ihop med en barrväxtplats som jag skapar för. Julgranen är ett måste i mångas hem till. Feb Vad plantera under en gran ? Mar Erfarenhet av gran , olika sorter?

Mar Plantera om gran posts Oct More from forum.

Att plantera gran på fel mark kan i längden leda till angrepp av . Jun Vissa anser att man bara ska plantera på våren, men vår erfarenhet är att det. Plantering av både gran och tall på samma hygge är vanligt. Apr Älgar som betar sönder tallplantor gör att fler skogsägare väljer att plantera gran istället. Något som ruckar på hela ekosystemet i skogen. Har idag betesvall på åkermark.

Vill plantera gran på en del av detta. Vad behöver jag göra, anmäla eller? Oct Lantbrukaren i Kristianstad ville plantera gran och björk på betesmark. Länsstyrelsen sa dock nej med motiveringen att naturvärdena ansågs . Nu har han rivit upp hela åkrarna och ämnar plantera gran överallt. Detta är mindre ön fyra meter från huset på båda hålöen, våra grannar är . Apr Har någon erfarenhet av att plantera en granhäck?

Andra alternativ till häck än gran , norrbottens kustland i höjd med piteå? Apr Kampanjen Framtidens gran är en fortsättning på självständighetstraditionen att plantera jubileumsträ med skolorna i första ledet. Dec Plantera gran tidigt på våren.

De behöver en säsong på sig för att rota ut sig i jorden innan tjälen går ner i marken.

Vattna rikligt på senhösten . Aug Existens kan svara för sig själv, men jag tycker inte det är dumt och oansvarigt att fundera på att plantera en del gran redan i höst, istället för att . Undvik att plantera där rötterna inte kan växa ut fritt åt alla håll. Täckrot gran bör vara långnattsbehandlade för att undvika frostskador på hösten. Varför har man då lagt tid och pengar på att plantera.