Överluftsdon fläkt woods

Donet har stor ljuddämpning och är lätt att montera. Rätt till ändringar förbehålles. Fläkt Woods BYSO 1Överluftsdon. BYSO är avsedd att placeras i vägg, och kan användas i de flesta miljöer. BYSE är avsedd att placeras i vägg, och kan användas i de flesta miljöer.

BYSE BYSO Överluftsdon Teknisk katalog. Donens frontplattor är invändigt klädda med ljuddämpande material, typ. Cirkulärt ljuddämpande överluftsdon för överluft genom väggar i. LR är ett cirkulärt ljuddämpande överluftsdon anpassat för montage i regelvägg.

VERLUFTSDON OSK 500X200. Rektangulärt rutmönstrat frånlufts- alt. OLR är ett rektangulärt överluftsdon för montering direkt på vägg. OLR består av två ljuddämpande bafflar, vilka monteras på vardera sidan om väggen och . Fästram till överluftsdon ÖLR, Klimatbyrån.

Gallren som är avsedda att användas som tilluftsdon, frånluftsdon eller överluftsdon i komfortmiljöer och industrilokaler har justerbara spridningsbilder och . Ljuddämpare och överluftsdon används främst för att skydda. Kylbafflar från FläktWoods , bilden visar ett utdrag ur deras produktblad. Testning av överluftsdon avseende ljud och luft. Testen är genomförd hos Fläktwoods i deras kontrollerade laboratorium.

RGVb, Swego Överluftsdon RGVb, Swegon RGVb är ett rektangulärt ljuddämpande överluftsdon. Monteras utanpåliggande på. Click here to find similar. VENT Överluft via överluftsdon. The link has been copied to your clipboard.

SKA Överluftsdon Teknisk katalog.