Norrtälje kommun bygganmälan

I de flesta fall då du avser att bygga nytt, bygga till eller sätta upp skylt måste du ansöka om bygglov. Har du frågor om exempelvis bygglov, ritningar, strandskydd eller kanske om eget vatten och avlopp? I den är guiden går vi igenom vad du behöver tänka på om du du ska installera eldstad eller rökkanal. Om du ska bygga nytt eller bygga till ett bostadshus eller fritidshus behöver du ett bygglov. I den här guiden beskriver vi hur du går tillväga för att.

Information om bygglov, bygganmälan , förhandsbesked , marklov, rivningslov och strandskyddsdispens.

Att bygga i Norrtälje kommun. Framtid – Hållbar tillväxt i attraktiv miljö Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt.

Nu kan du ta del av sökta bygglov och förhandsbesked via en karta på vår webbplats! Sök på en specifik fastighet och få uppgift om vilken typ av lov som. Elnätet i kommunen sköts av Norrtälje Energi AB och Vattenfall. Det börjar bli dags att installera en braskamin i stugan, Enligt Norrtälje kommun behövs det inte bygglov för detta, utan endast en bygganmälan. Finns några särskilda regler som kommunen har tagit in i detaljplan eller.

När en bygganmälan med ritningar och andra handlingar.

Bygg- och miljönämndens i Norrtälje kommun beslut den. Välkommen till vårt ”spishus” vid Norra infarten (bredvid Byggmax ) där vi. Vi ombesörjer bygganmälan vid nyinstallation av ny skorsten samt . SAMMANTRÄ DESPROTOKOLL (6). Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3. Denna etapp avser Hus A,. Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun.

Värmdö, Norrtälje och Österåker, följt av Gotland och . Kontakta gärna byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga. De kan svara på om du får uppföra en friggebod på den plats och på . En friggebod får inte heller uppföras utan bygglov om kommunen i detaljplanen. Sundbybergs kommun, Botkyrka kommun, Norrtälje kommun , Stockholms . En bygganmälan prövas enligt plan- och bygglagen men påverkas inte av. Till alla byggprojekt behöver du bifoga en kontrollplan för att få startbesked.

Vi har tagit fram några exempel som illustrerar hur några typer av enkla . Ansökan om bygglov hos kommunen för nybyggnader, tillbyggnader eller för att ändra ändamålet med byggnaden. Med våra e-tjänster kan du till exempel ansöka om bygglov, göra anmälan eller beställa nybyggnads-kartor. Om din kommun är ansluten kan du sedan följa dina.

För att bygga attefallshus eller annan bygglovsbefriad komplementbyggnad krävs en bygganmälan. Dena anälan skickas till din kommuns.