Montering blockstensmur

Knölar på synliga ytor max 1mm. Blockstensmur skall utföras av råkilade granitblock. Den robusta blockstensmuren. Bruket består av: bindemedel, ballast, . Montering utförs med kilar och cementbruk på betongplatta,. Vid montering av blockstensmur är det av största vikt att grundläggningen är välgjord.

Det är mycket viktigt att man använder sig av ett tillräckligt schaktdjup samt . Som underlag vid montering av blockstensmur skall uppgifter om befintliga och projekterade . Torgyta med beläggning av gatsten och blockstensmur av granit. Form och funktion i naturlig samklang. I samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa . S:t Eriks murbeklädnad är en tunn naturstensplatta som används som murbeklädnad för montering på en stabil murstomme.

För principritningar för blockmurar, se sid 1i. Schakt, grundläggning och montering. En blockstensmur i granit ger ett exklusivt intryck i din trädgård. Den kan användas både som fristående mur och stö.

Kallmurad blockstensmur i granit, livslängd minst 1år. Lägg alltid muren i våg MURAR varje platta är fribärande och rörelserna tas upp i varje fog. För montering av sådan mur se.

Document se tak bärläktssteg . Att råkila en blockstensmur är ett hantverk.