Kullersten stenungsund

Vi är ett företag som säljer och levererar naturgrus, kullersten och bergkross till offentliga samt privata kunder. Stenungsund Grus och Makadam Webbshop. Vi har mångårig erfarenhet av våra produkter, . Leveranser av bergkross, naturgrus m. Ucklums Grus är ett företag som levererar och säljer naturgrus, kullersten och bergkross.

Vi har produkter för alla typer av markarbeten, exempelvis dränering, storsäck, stenmjöl, makadam, bergkross, sand och grus. Råmaterialet utvinns och förädlas. Naturgrusprodukter för infarter och trädgårdsgångar kallas oftast för singel ( gårdssingel, ärtsingel).

Det kan vara enbart sorterat till olika storlekar eller vara . Vad jag på rak arm kan minnas är det nästan bara en bit av Bastugatan på Söder som ännu är belagd med kullersten och sannolikt några . Våra säljare hjälper till med att göra de beräkningar som krävs i både större och mindre projekt. Du som privatperson kan genom att ta kontakt med .

Hitta unika boenden med lokala värdar i 191. Passa alltid in med Airbnb. Verksamheten består av sortering av naturgrus, kullersten , krossning av berg. I dag är vi anställda, med två egna lastbilar. Där finns pendelparkering.

Trappsteg, kullersten och kantsten. Hos Allt i Sten hittar du sten med bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Kullersten -Används till prydnadssten o stensättningar. Sand och Trä AB utanför Göteborg har försäljning av grus, golfbanesan torvmull, jor kullersten och bergkross mm.

Sjösten, dibaskross, granitkross, skifferkross, marmorkross, pärlsingel, gårdsgrus eller flodsten. Vi har också kullersten som du kan bygga murar med. Ett annat intryck är att muren byggdes av kullersten. Vi hjälper dig att lägga kullersten , marksten och plattor.

Hos oss kan du köpa färdigt gräs på rulle för att snabbt och smidigt lägga en fin gräsmatta. Här finns en gårdsplan som är belagd med kullersten och en nu igenvuxen . De sista kilometerna på kullersten var fruktansvärt jobbiga.