Kondens under plåttak

Vi har lagt nytt plåttak på vår lagård. En byggfirma har gjort jobbet. Byggaren rekommenderade plåt med en beläggning av polyester på . Med en väl ventilerad vind kan kondens undvikas, se bild nedan.

Så plåttak med ventilation, luftning, luftspalter, kalla vindar och liknande behöver.

Jag undrar lite om hur man kan lösa problemet med kondensen under ett plåttak ? Kondens mot plåttak – råd önskas! Men hur är det med kondens , brukar det inte vilja bildas en del sådant under plåttak ? Hur mycket brukar det bli, är det så mycket att veden . Isolera plåttak i fd vedbod med kondensproblem? När det sedan blir varmare . Taket på vårt Cykelförråd består av ett enkelt lager plåttak och det har fungerat bra efter att jag öppnade upp ventilationen ordentligt under taket . Utomhusluften är oftast i fuktjämvikt med luften under ett oisolerat, luftat yttertak.

Grafo Term som är en utmärkt problemlösare vid kondens på undersidan av plåttak. Produktens egenskaper kräver endast . Har ni det rätta skyddet mot kondens ? Droppar det från ert plåttak , skärmtak, lagerutrymmen eller djurstallar? Effekt mot kondens , se under Artiklar ! Lägga plåttak eller byta till ny takplåt eller takpannor av plåt? I detta fall läggs väven under yttertaket så att eventuell fukt eller kondens kan rinna ner fritt längs takfallet. PLÅTTAK MADE IN ANDERSLÖV.

I de fall där det finns risk för kondens och droppbildning på plåtens. Rummet eller utrymmet under taket bör vara väl ventilerat så att den absorberade fukten kan avdunsta från Dripstop beläggningen. Följderna av kondensbildning kan skapa stora skador på utrustning och material. Att lägga takplåt av aluminium kan vara att föredra under vissa förhållanden,.

När vädret slår om snabbt mellan varmt och kallt uppstår lätt kondens och vilket . Många taktäckningsmaterial blir efter ett antal. Skydda din konstruktion eller byggnad mot kondens. Det är viktigt att det inte tillkommer .

Under varma sommardagar stänger GrafoTherm också ute hettan för ett behagligare inomhusklimat. Då har det ingen betydelse att det bildas kondens under plåten. På industrifastigheter med stora betong eller plåtytor är det vanligt att det bildas kondens.

Detta kan lösas med metoden wet-spray, vi tillsätter fibern . Taket kan därefter utan risk exponeras för väder och vind under byggtiden, dock.