Kabelutsättning

En kostnadsfri tjänst som minskar antalet grävskador och förenklar samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. När du har ett ärende registrerat i Ledningskollen är du välkommen att kontakta oss vid kabelutsättning. Er beställning bör vara oss tillhanda senast en vecka . Du som ska gräva har ett ansvar för att inte orsaka skador på våra elkablar och fjärrvärmeledningar. Kontakta oss alltid innan du sätter skopan i .

I första hand gör du din anmälan om kabelutsättning via Ledningskollen. Vi får då beskedet därifrån och kommer ut och märker ut var kablarna går direkt på . Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas vill vi att du kontaktar oss. Kabelutsättning är kostnadsfri. Om du har beställt tjänsten fem . En avgrävd kabel kan orsaka stor skada, både ekonomisk och materiell. Ska du gräva, spränga eller borra invid järnvägsspåret?

Så här gör du för att utför markarbeten som grävning, schaktning och sprängning på ett säkert sätt.

Se kontaktuppgifter, adress, karta, vägbeskrivning, telefonnummer, m. De är enkla att använda, robust byggda, väderskyddade (IP54) och försedda med . Status, adress mm för Arkåsens kabelutsättning. Från juni till oktober (option) ska vi leverera kabelutsättning som stöd åt deras egen organisation inom Skellefteå Krafts distributionsområde. Upphandling av serviceavtal och ledningskollen med kabelutsättning för Vanga Ekonomiska Förening som äger och förvaltar ett fibernät beläget utanför . Ansvarig Yngve Arkåsen år. Bokslut, styrelse, F-skatt, telefonnummer.

Person- eller organisationsnummer . Här hittar du nummer gällande kundtjänst, felanmälan och kabelutsättning. Vi använder oss av en extern entreprenör för utsättningar. Visa fler bolag på denna adress . Jag skall eventuellt sätta upp några grindstolpar och behöver hjälp med att markera ut El och fiberpositionen i marken. Uppgift om kablarnas läge ska alltid hämtas först innan du gräver. Beställ ledningsanvisning innan du gräver!

När ni ska gräva ska ni ta reda på var elkablar, optokablar, telekablar och fjärrvärmekulvertar finns. Innan du börjar gräva, glöm inte att beställa kabelutsättning i god tid. Tänk på att en avgrävd kabel kan drabba fler än dig och att du får betala våra kostnader för .