Gyproc väggar

Våtrumsväggar med förstärkningsprofiler för höga väggar (18). Böjning görs direkt mot regelstomme eller över en mall, konkavt eller konvext, . System för såväl icke-bärande som bärande väggar , för väggar med hög ljudreduktion för att klara extra höga ljudkrav, eller för extra höga väggar där det krävs . Gyproc Pelarstomme – Pelare. Böjda väggar med mm gipsskivor – våtböjs.

Brand- och ljudklassning för icke bärande väggar se.

System med Glasroc GFM Multiboard som kan torrböjas kankavt eller konvext ned till en radie på 6mm. Vid högre väggar se kap 4. Standardgipsskivor har bra universella brand- och ljudegenskaper, lättviktsskivor gör . Gipsskivor används till vägg – och takkonstruktioner i torra miljöer. Skivan är stark, tålig och extra ljudisolerande. Den är motståndskraftig mot slag, sparkar och stötar. Med Robust kan man bygga högre och styvare väggar.

Väggar bestående av ett skikt stenmaterial med tilläggsskikt. GT-systemet används för bärande och icke-bärande väggar.

Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc. GHI Hydro Våtrumsskiva och en stomme av stål . BRAND- OCH LJUDISOLERING AV VÄGGAR , BJÄLKLAG OCH TAK. Speciella krav gäller för väggar med dörr. Gipsskiva är en skiva av gips som har en yttre beläggning av papp på båda sidor.

Gipsskivan används ofta i byggnadsproduktionen för beklädnad av väggar. Exempel: Lägenhetsskiljande vägg och bjälklag ska sepa- reras för att erhålla. Ljudet transporteras genom väggar , golv och tak. Det här sättet att bygga väggar är mycket enkelt: Väggen består av reglar (RY, vertikala) och skenor (SKY, horisontella), skivor och isolering. Används invändigt i väggar och tak som rumsavskiljare och i brand- resp.

Normalgipsskiva som kan användas till de flesta ändamål t ex beklädnad av väggar , tak, pelare och balkar samt i vissa fall under . Det lär finnas stålreglar med gummi som ska ligga emot befintliga väggar och tak. Ett stort urval av väggtyper finns för nedladdning i de populära formaten Autodesk Revit och ArchiCAD. För enbart vägg utan fönster och luftintag blir ljudisoleringen dB högre,.