Golvränna industri

Vårt kommersiella program innehåller golvrännor och golvbrunnar i rostfritt stål av. Rostfria golvbrunnar och golvrännor för industri såsom tillverkningsindustri, livsmedelsindustri, verkstadsindustri, skogsindustrin och garage där man har mycket . Mewell industriränna urskottningsbar för tyngre, industri garage och städ med tyngre belastningar. Tillverkat i rostfritt stål med rostfria eller galvade galler.

Elkington rännsystem erbjuder också val av olika brunnar. Vi utför kostnadsfritt ritningar.

FURO 1för bland annat storkök och industri med lättare belastningar. Av syrafast rostfritt stål enligt EN 1. ACO Golvbrunn 1x 170. Utformningen gör att vattenfall passar både i storkök som i industri bara anpassa galler efter. STRILA ÄR EN SMAL, DESIGNAD GOLVRÄNNA framtagen för.

Examensarbetets mål är att utveckla en golvränna som är anpassad för. Golvrännor för industri och storkök. Furhoffs Furo 1smal golvränna. Ny golvränna med insandat epoxigolv runt.

Stora golvbrunnar och- rännor. Alla typer av golvbrunnar, spygatter, terassbrunnar, golvrännor för storkök, industri , garage. JAFO specialtillverkar rostfria golvavlopp för industri , storkök. Koncernens huvudsakliga produktsegment är golvbrunnar, golvrännor ,. Golvavvattningspaket av rostfritt stål.

Pelarfri yta med meters takhöjd och golvrännor vid portarna. Ytan lämpar sig för såväl lager som produktion. På lokalens högra sida har du ett entresolplan om . BLÜCER Channel köksbrunnar, spärrbrunnar och golvbrunnar för industri håller hög . I Gefle dagblads kemrum hittades en golvränna som troligen är kopplad till en oljeavskiljare, se foto 1. Fördelen med ett kanalsystem istället för en vanlig golvränna eller golvbrunn är att.

Laholms största industri blir 1 fossilfri med Adven. För att inte överbelasta oljeavskiljaren med slam ska även golvränna eller. Industri – Läkemedelindustrin.