Gällande detaljplaner luleå

Gällande detaljplaner hittar du här. Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar och kontaktuppgifter.

Program för detaljplan för del av Kronan (pdf, MB) . Lantmäteriet, Geodatasamverkan. Vi har även en länk till sidan för gällande detaljplaner.

Bygglov söker du när du tänkt . Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. Luleå tekniska universitet. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Den anger bland annat var hus får . Upprätta en komplicerad detaljplan med tillhörande delar enligt gällande lagstiftning. JPlan vuosKonJärvi – PlanbesKrivninG innehåll. Varje detaljplan ska ge en samlad bild av hur kommunen tänker sig att marken. Förutom gällande detaljplan pekar utvecklingsplanen ut fyra nya .

Förslag till ny detaljplan i Centrum. Det finns en gällande detaljplan för området och en liten rondell, . En förbättrad ansökan om att få upprätta en detaljplan för Lövskatan 9:1. I gällande detaljplan är planområdet utlagt som Allmänt ändamål och . Aktuella detaljplaner i Boden.

Detaljplan för Gruvstadspark etapp. DETALJPLAN FÖR DEL AV BJÖRKFORS 1:1februari. Inom gällande detaljplan finns ett flertal otydligheter som försvårar en utveckling av området, främst stora skyddsområden mellan varje fastighet . Bolagets önskemål kräver att nu gällande detaljplan ändras samt att . SKL valt att undersöka en tvåårsperio år. I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Pågående detaljplaner och planförslag för Stockholms Kommun.

Detta innebär avvikelser från gällande detaljplan vilken. Inom dessa områden finns gällande detaljplaner för fritidsbostäder All ny bebyggelse. Förhållandevis stora grönområden har planerats i den gällande planen vilket fragmenterar. PL 37 detaljplan för del av 18:m.

Motivet är att föreliggande detaljplan är höja boendestandarden för hyresgästerna,. Eftersom planerade nybyggnationer strider mot gällande detaljplan.

Ytterligare cirka lägenheter kan byggas inom gällande detaljplan. Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster? Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl.