Fräsa asfalt

Infräsning av befintlig asfalt minskar transportbehovet och gör gott för miljön. Istället för att lägga på nya lager asfalt och därigenom minska visningen på kantstenen, är det ett betydligt bättre alternativ att fräsa fram önskad kantstensvisning . Med en asfaltsfräs får du högkvalitativt . Asfaltsfräsning i 3D med. Det de flesta förknippar fräsning av asfalt med är den typ av arbete som utförs då ny asfalt ska läggas på vägar då man till exempel kan fräsa anslutningsskarvar, .

Vi är marknadsledande inom vårt område. Fräsning av Fiberdukt i asfalt. Så här enkelt och smidigt fräser du asfalt med AMAS asfaltsfräs från Simex. Vi begav sig till Norrköping för.

För att underhålla gamla vägar har metoden att fräsa in befintlig asfalt och tillsätta makadam blivit alltmer vanlig. Som metod för att förstärka . Bilderna visar utläggning av cementstabiliserad asfalt – CSA vid Postens terminal. Att fräsa ger många fördelar.

Vi har även resurser att fräsa bort gammal asfalt och återvinna den på plats direkt på. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter kring återvinning av asfalt. Behöver du en asfaltsfräs eller betongfräs? Vi har VON ARX ytfräsar och golvfräsar som klarar att fräsa de flesta material. I morgon onsdag ska vi börja fräsa asfalt på Ringvägen och Odensvivägen.

Det blir störningar i trafiken och svårt att ta sig fram på de ställen vi. Genom att fräsa upp gammal asfalt och blanda den med ny direkt på plats minskar du dina kostnader som utnyttjandet av naturresurser minskas. PROJEKTLEDNING Vi arbetar med att projektleda olika arbeten. Har ni ett jobb som ni behöver hjälp med kan vi gå in och tillsätta en projektledare. Arbetet med att fräsa bort gammal asfalt pågår på Ågatan den här veckan.

Där ska också delar av marken sänkas så regnvattnet flyter undan . Gatorna i Köpingebro får ny asfalt under de sista veckorna i augusti. Vi börjar med att fräsa upp gammal asfalt och fortsätter sedan med att . Det kan vara tröttsamt att fräsa asfalt en längre sträcka om man ständigt tvingas etablera om all mätutrustning. Slipa asfalt med HTC:s teknik.

Söderleden påverkas inte. Fräser – Vi kommer att fräsa bort den översta beläggningen och köra på det asfaltslagret som ligger under tills vi har .

Dellcrons meto som kallas micro trenching, utgår i stället från att man måste fram där ytskiktet är asfalt eller betong. Ett tunt skikt (porerna på lättbetongen syns) men det .