Förhandsbesked bygglov norrtälje

Ett positivt förhandsbesked är inte det samma som ett godkännande till att du får bygga eller anordna vatten och avlopp. Du måste ansöka om bygglov och . I den här guiden går vi igenom hur du ansöker om förhandsbesked. Nu kan du ta del av sökta bygglov och förhandsbesked via en karta på vår webbplats!

Sök på en specifik fastighet och få uppgift om vilken typ av lov som. Information om bygglov , bygganmälan, förhandsbesked , marklov, rivningslov och strandskyddsdispens.

Att bygga i Norrtälje kommun. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (lgh), rivning av befintlig byggnad samt marklov för. Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus. Det är inte tomtens storlek som avgör om du får stycka av.

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage. Tomten ska vara lämplig för ändamålet och ett förhandsbesked om bygglov krävs . Fastigheten ligger utom detaljplanerat område, förhandsbesked för bygglov finns. Norrtälje , men det finns ingen detaljplan som begränsar byggnationerna.

Visa allt publikt innehåll för taggen.

Bygglov och VA-bussen rullar i Norrtälje kommun i sommar! En markägare i Roslagsbro har begärt förhandsbesked för att få stycka av fem tomter och bygga. Bygg- och miljönämnden Norrtälje kommun . Få information om bygglov , taxeringsvärde, ägare m. Cykelavstånd till havet och Herrängs marina där det finns möjlighet att. Nära buss och Vreta handel. Någon ansökan om bygglov har inte ingetts.

Petrus Rabo har nu ansökt om strandskyddsdispens och förhandsbesked för byggnation av ett fritidshus på fastigheten. Enligt Norrtälje kommuns översiktsplan är fastigheten belägen inom ett . Idag finns förhandsbesked på bygglov för både villa 1meter från vattnet samt stall. Utanför detaljplanelagt område – bygglov , förhandsbesked.

Hantering av kvarlämnade föroreningar. Idag arbetar jag som bygglovshandläggare i Norrtälje kommun. Välkommen till Morastigen och denna naturskönt belägna och sjönära fastigheten med möjlighet att skapa dig ditt drömboende i lantlig miljö och sjöutsikt mot. Kommunen beviljar bygglov efter bygglov på Norrhagarna, utan någon . VA, torr toalettlösning, bygglov , ritningar, förhandsbesked , strandskyd . Under tiden stoppas förhandsbesked och bygglov som är beroende av.

Hanna Leife, enhetschef, VA-avdelningen, Norrtälje kommun.

Finns det bygglov eller förhandsbesked på fastigheten? En avstyckning görs ofta när någon köpt mark. Ett förhandsbesked förväxlas ofta med ett få ett snabbt svar på en fråga.

Lingsberg 1:3 Tjäderstigen ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Tuna 1: Frösunda, ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av ett enbostadshus samt.