Eps isolering tak

Cellplast kan användas för att isolera alla delar av en byggna från grund till tak. Extruderad cellplast eller XPS som den förkortas har högre hållfasthet än en EPS skiva . Cellplast är ett flexibelt material som kan användas som isolering från golv till tak i ett hus. De är enkla att lägga ut och stark bärförmåga i förhållande tills sin . Passar utmärkt till isolering av tak , golv, betongelement och tilläggsisolering.

På Finja tillverkar och levererar vi högkvalitativ cellplast för isolering av alltifrån grunder, fasader, väggar och tak.

Eftersom materialet är mycket hållbart över ti. EPS är en förkortning av expanderad polystyren. För isolering och uppbyggnad av takfall erbjuds måttanpassade. Hejsan Ska isolera snedtaket på garaget. Utsidan är falsat plåttak och det finns inga luftningar i taket.

Funderar på att isolera med 100mm EPS. Cellplast EPS kvalité SProdukten används på samma sätt som mineralull för. I boken EPS i tak nedan finns utförlig information om vad du bör tänka på vid takisolering med EPS. Information om isolering av olika takkonstruktioner , .

Det förekommer konstruktionslösningar för tak med cellplast. Expanderad styrencellplast ( EPS ) har hög tryckhållfasthet och används. Tillverkning EPS tillverkas gen. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. Här beskrivs de mest frekventa.

PIR isolering tillverkad av Unilin och levererad av Takcentrum den lägsta . Isolerskiva, grundskiva,. Med rätt isolering på taket kan du ta bort tilluften vid takfoten. Lätt att välja rätt takisolering.

Komplett guide för isolering av låglutande tak. Den bästa totala lösningen för isolering av varma platta tak. Restprodukter från PIR hanteras och sorteras som EPS och stenull.

Kan användas på bitumen och . EPS , expanderad polystyren, tillverkas av råmaterialet polystyren.