Elslutbleck solid

SOLID elslutbleck skall alltid anslutas till likspänning. Elslutbleck solid 11 Enkelt slutbleck med omvänd funktion, utan. Passar bra som intern låsning inom handel, kontor och industri.

ASSA elslutbleck skall . Multielslutblecket används i kombination med förreglat enkel- eller dubbelfallås. Extra kraftigt elslutbleck för daglåsning i skalskyd entréer, grindar och övriga högfrekventa dörrar.

För brandklassade dörrar. Assa Enkla elslutbleck passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och passar bra som intern låsning inom handel, kontor . Låsprodukter är en komplett butik på nätet med ett stort utbud av lås och säkerhetsprodukter. SOLID enkla elslutbleck passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och . Lätt begagnat i fint skick, fungerar utan anmärkning. Användningsområde: Assa enkla elslutbleck passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och passar bra som intern låsning inom handel, kontor och . Vridfall i gjutet rostfritt stål med enkel fallbrunn.

Användningsområde: Enkla elslutbleck som passar till dörrar med lågt ställda krav på säkerhet och passar bra som intern låsning inom handel, ko.

Solid standard multi elslutbleck. SOLID 5standard elslutbleck passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet och passar bra som dag- låsning i skalskydd och. STEP Silent är en ny generation elslutbleck med överlägsen teknik anpassad för enkel- och dubbelfallås. Patenterad STEP-teknik ger dörren en mjuk gång . Funktion och underhåll för elslutbleck.

Safetron ES är ett enkelt elslutbleck anpassat för dörrar där inga högre. Monteringsanvisning Urtag för Slutbleck. Storstadens lås monterar ellås, motorlås och elslutbleck. Anlita alltid auktoriserad låsmästare för din . Benämning DUBBELFALLSSTOLPE 7SOLID.

Elektromekanisk låsning. Rättvänd funktion ( ersätter 141). Reläet pulsar i två sekunder, när motorlås och elslutbleck är i olåst.

Uppställning av cylinderfall via uppställningsnyckel. Standard elslutbleck passar till dörrar med normalt ställda säkerhetskrav, exempelvis entreer till . Möjlighet till behörig nyckelpassage via cylinder . Kan kombineras med elslutbleck SOLID Standar t ex 575.