Ei30 dörr

Eiklassning En mycket prisvärd brandklassad dörr som är klassificerad för minuters brandmotstånd. Inklusive karm 42xmm och . Vi erbjuder brandklassade massivdörrar i klasserna E3 EI, Eoch EI60. Dessa dörrar kan även kombineras med andra egenskaper som exempelvis . Lägre klass på dörr än vägg motiveras av att räddningstjänsten lättare kan bevaka dörren.

En massiv slät dörr för inomhusbruk med tappbärande gångjärn.

Dörren är brandklassad Ei30. Låskista, karmsidor mm, överstycke och en falsad tröskel i Ek . Innerdörren är av typen massiv . Kvar är nu hur man ska fixa till dörren. Tror ni det är möjligt att fixa till en billig innerdörr från ByggMax så den blir brandklassad EI?

Dokumentet ska uppge brandklass och rökgasklass samt var dörren är. I Sverige används normalt dörrar som förhindrar brandspridning i ( EI-), ( EI-60) . Där extra stora krav på brandsäkerhet ställs på ytterdörrarna. Brandklassade ytterdörrar.

En vitmålad höger- eller vänsterhängd innerdörr som är konstruerad att stå emot brand i minuter. Exempel på klassning är EI vilket betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under minuter. C Självstängning ( dörrar ). Dörrar mellan trapphus och källare ska uppfylla brandteknisk klass EI samt förses med dörrstängare. Källaren är uppdelad i två brandceller.

Exklusiv- dörr med en mindre och en större, avlång spegel med brandklass EIoch ljudklass 32dB eller 42dB. Ekstrands tekniska dörrar är alla CE-certifierade. EIbrand klassificerad – dörrblad ytter och balkongdörrar.

Dörrar utan glasöppning (ej glas) modeller: och 7. Dec EIär den klass som skall uppfyllas för garage och småhus med max plan. EIpå vägg, dörr och obegränsad yta oklassat fönster. I vissa fall kan det också krävs en brandklassad dörr i en bosta till exempel mellan. Skillnaden på en dörr i klass Eoch EIär således hur mycket värme .