Diffusionsöppen takpapp

Malmö för över 1år sedan och fram till dagens högkvalitativa tätskikt, har vårt mål. Vilket fabrikat rekommenderas? Fuktig råspont vid omläggning av papptak.

Skippa luftspalten helt när man lägger takduk som är. Supro Grid kan även användas som underlagstäckning på fasta underlag av råspont och spåntak.

Detta ger också en diffusionsöppen. Trebolit diffusionsöppet underlagtak ersätter underlagspapp och råspont. Ett traditionellt tak har takpapp på rå- spont som ventileras undertill.

Taket mås- te ventileras eftersom takpappen är ångtät och hindrar diffusion. Dels det traditionella – råspont täckt med takpapp vilket ger ett så kallat diffusiontätt tak, dvs taket är tätt också inifrån och ut. Ovanpå råsponten lägger man takpapp. Vi använder godkänd takduk som är.

Tak som andas, diffusionsöppen takduk, Divoroll.

Ett hållbart och friskt tak börjar med ett bra underlagstak. I vårtbreda sortiment har vi tekniskt avancerade, diffusionsöppna underlagstaks. Vattenavledande underlagstak som duk på rulle bestående av en polypropen ( non woven) stomme med ångbarriär och armeringsnät av polyeten. TopSafe takpapp och shingel storsäljare!

Ett diffusionstätt undertak består till exempel av skivor, takpapp eller en kraftig plastfilm, som har till uppgift att stoppa fukten från att spridas i konstruktionen. Råspont och takpapp skulle nästan jag själv klara av att fixa tror. Vi erbjuder produkter inom underlagspapp som är både starkare och lättare än de. Alternativt kan man använda diffusionsöppen underlagstakduk i kombination med traditionell ångspärr, ångbroms med. Mataki Halotex RSär en diffusionsöppen.

Taket revs av och gamla pappen revs av delvis för att sedan lägga på ny, diffusionsöppen takpapp. Ny läkt och sedan på med Svarta Protector 2. Underlagspapp (vattentät och ångtät ). Sedan diffusionsöppen takpapp , läkt o lertegel. Vi har valt att höja och parallellisolera för att förhoppningsvis få ett jämnare värmeklimat inne.

Plannja Anticon Coverall har den senaste teknologin för högpresterande underlagstäckning. En kombinationsprodukt .

Stämmer bra att det fungerar med diffusionsöppen takpapp på spånet. Takpapp eller tjärpapp är ett vattentätt taktäckningsmaterial bestående av papp impregnerad med asfaltsliknande petroleumtjära. Pappen kan antingen fungera.