Cellplast lambdavärde

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde. Värmekonduktiviteten beskriver förmågan att leda värme. Men fel använt kan den också fånga in fukten. Falsad cellplastskiva av XPS-typ.

Cellplasten kan precis som mineralull användas till att isolera ett hus från grund till tak.

Materialet ger dig skydd mot kyla, vin fukt och mögel och finns i olika . De flesta skivor tillverkade av cellplast har ett produktnamn i stil med S1vilket är en slags klassificering av tryckhållfastheten hos skivan. I det här fallet har vi . Allt för att du ska kunna använda cellplast på ett smart, effektivt och säkert sätt. Isolering av ledningsgravar, garageuppfarter och uteplatser är några exempel . Det finns tom eps-cement med små . Den mäts i ett lambdavärde.

Ju högre värde, desto bättre är materialet på att leda värme.

I fallet med cellplast är det med andra ord ett lågt värde som är att . Isolering finns i flera olika material, cellplast , mineralull, lösull, polyuretanskum. Lär dig om isoleringsmaterialens egenskaper innan du isolerar. Jag ska bygga hus nästa år och har valt att bygga med sk. Leverantören vi tänkte välja har en modell som är 350mm . XPS cellplast är ett jämnt material som kan slipas med sandpapper och därmed enkelt anpassas.

Köp den på något av våra varuhus eller på nätet. Cellplast EPS kvalité S1Produkten används på samma sätt som. I folkmun är cellplast det som kallas för frigolit vilket gör att många inte känner igen det.

Att en viss typ av grå cellplast har bättre isoleringsförmåga än vit är man överens om. Lambdavärde , kallar man det, även om man lika gärna kan kalla det . Vatten stiger inte kapillärt i EPS. I en platta på mark är det viktigt att förhindra att markfukten sugs upp i plattan och med EPS isolering placerad på dränerande . Små pärlor av polystyren med tillsats av pentan utsätts för värme.

Pärlan expanderar till en kula som upp till består av . Exempel är cellplast och mineralull. Tillsatsmaterialet hindrar också till stor del.

Ju lägre lambdavärde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika . PIR- isoleringen har bättre värmekonduktivitet än cellplasten och . Då isoleringen har bland marknadens lägsta lambdavärde och agerar luftbarriär så. Tex istället för att använda cellplast (Lambda 036) så applicerar vi vår . Hej Har köpt ett hus med bergvärme och entréplanet (ca kvm) består av en oisolerad platta på mark med dräneringslager under.

När man isolerar med cellplast så kommer de i block och tjockleken kan variera. Cellplasts lambdavärde är ofta mycket lågt, vilket innebär att det isolerar bra. Detta är det vi till vardags kallar cellplast.