Carlotta databas göteborg

Carlotta , Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas. SÖK föremål och fotografier i vår databas Carlotta. Teatersamlingarna innehåller material från teatrarna i Göteborg – pjäsmanuskript, programbla affischer, . Det går bra att beställa bildfiler ur våra samlingar, både ur museets databas Carlotta och ur de fysiska arkiven.

Beställningar kan göras vid besök i Faktarummet . Statens museer för världskultur Världskulturmuseet.

Stadsmuseets databas ” Carlotta ”. Utöver dessa museer används Carlotta av Kulturen i Lun Helsingborgs museer, Malmö Museer, Göteborgs stadsmuseum, Vänermuseet i Lidköping, . Andra museer som använder Carlotta är Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museer, Kulturen i. Välkommen att söka i Helsingborgs museers samling! På Kulturmagasinet finns Helsingborgs museisamling och den. Databasen uppdateras successivt, ibland saknar vi information om . Vi har ännu inte gjort några publika anpassningar.

Sådana kommer dock att göras efterhand. Museets databas är idag sökbar både direkt via .

Göteborgs hamn: kulturhistorisk förstudie inför en planerad gasledning, f. Nu låg Göteborg och utländska hamnar inom räckhåll. Flera unika föremål från Göteborgs Barnhus har återfunnits på Bö Herrgård. Idag förs alla dessa register digitalt i databasen Carlotta som Kulturen utvecklar tillsammans med andra svenska museer: Göteborgs stadsmuseum, . På denna sida tillgängliggörs pdf dokument ur Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar (GSH) som berör Delsjöområdet.

Fastställande av Delsjöområdets . Sveriges största databas med rättslig information om personer. Se Göteborgs stadsmuseums databas Carlotta för fler historiska bilder av Göteborg. Tittade på Primus, MuseumPlus, Carlotta och Adlib.

Api som gör att man fritta kan hantera databasen via webben. Naturhistoriska, Evolutionsmuseet i Uppsala och Herbariet i Göteborg. Fotot är taget av Otto Thulin, som var verksam som amanuens på Göteborgs Historiska.

Vill du kika på fler foton tagna av Otto, gå in på vår databas Carlotta.