Bygglov för altan

Om du ska bygga en altan , en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på hur du vill bygga och var din fastighet . Enkelt, vi har sammanställt en lista. Det är byggnadsnämnden som avgör om du behöver bygglov eller inte. Beslutet tas av politiker i byggnadsnämnden enligt plan- och .

Behövs bygglov för att bygga en altan runt huset? Om inte, får man bygga hur stor altan som helst? Husköp där altan saknar bygglov , vad gäller?

Vi måste ha bygglov för altan ! Vill du bygga en lägre altan med ett plank runt krävs det bygglov om . För både altan , uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad. Hur är det egentligen om man bygger en altan på sin tomt – krävs det bygglov ?

En altan kräver bygglov om den räknas som en tillbyggnad. Och vem gör i så fall den bedömningen? Mäklarringen har svaren! De flesta altaner, uteplatser och skärmtak tillhörande ett en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov. Vi vill dock ge alla rådet som planerar och bygger altan att . Man behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken.

Ska du bygga en altan , ett skärmtak eller en skyddad uteplats? Om du har ett en- eller tvåbostadshus kan du få göra detta utan att söka bygglov. Familjen Sköld i Julita delar hus med mormor och morfar och nu behöver de hjälp med att få en gemensam. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör. Du som funderar på att bygga en altan behöver ansöka om bygglov när altanen.

Det krävs också bygglov om altanen bedöms avsevärt påverka byggnadens utseende. Inglasad altan kräver normalt bygglov. På ett en- eller tvåbostadshus kan . Sök bygglov om du ska glasa in din befintliga altan eller balkong. Generellt gäller följande uppdelning om du behöver bygglov eller inte – är du osäker så kontakta gärna .

Du behöver inte söka bygglov för altaner som ligger direkt på marken. Ja, du behöver normalt bygglov om din terrass eller altan är högre än. I modernare språkbruk är en altan snarare en uteplats i markplan, ibland med ett. Ett altandäck kräver vanligtvis inget bygglov , om det inte är högre än meter över befintlig marknivå. Undantag, då det blir krav på bygglov även för altan och.

Vi förklarar även en del andra begrepp. Krävs det bygglov för carport? Du får bygga en uteplats med skyddande mur . Du kan behöva ansöka om bygglov.

I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov.