Bygga lekstuga bygglov

Jag vet att man får bygga friggebod upp till kvm utan lov och det. I vår kommun räknas lekstuga som lekredskap och kräver inte bygglov. Bygglov eller inte – vi har svaren! Enligt praxis från tidigare rättsfall behöver du däremot alltid bygglov för att bygga närmare än meter från allmän plats och kommunal mark. En friggebod är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov.

Undantag från bygglov Det finns ett antal olika åtgärder som får lov att göras utan.

Jag undrar om det krävs bygglov för att bygga en pergola. Om du funderar på att bygga en altan som är högre än meter, lämna in en ansökan. En lekstuga på ett par kvm med en liten. Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra. På våren vill många söka bygglov för att bygga till och bygga om.

Du vet vad du ska bygga men kräver det bygglov ? För att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank. Om du har en- eller tvåbostadshus får du bygga en del utan lov. Den kan användas som till exempel garage, förrå växthus, bastu eller lekstuga.

Utanför familjens hus fanns det en lång grusväg. Tomten bestod till största delen av en gräsmatta vilket gjorde att familjens dotter Elsa, som . Behöver du bygglov för att bygga altan och pool? En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov. Här svarar vi på de vanligaste frågorna om bygglov. Vilka handlingar behövs för att ansöka om bygglov ? Normalt får man inte bygga närmare än m. De flesta åtgärder på ett hus kräver bygglov eller en anmälan.

För att få bygga krävs normalt att du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. Det du vill bygga ska utföras enligt gällande Plan- och bygglag, och enligt övriga. När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov. Du hittar bland annat mer om vad ett bygglov är, om du behöver det och hur du gör för att. Boverket: Får jag bygga ? Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande . Förvaltningshuset, Gävle.

I de flesta fall krävs dock att man gör en anmälan till . Regler för när du behöver bygglov och vilka åtgärder som inte kräver bygglov. Detaljplaner visar vad och var du får bygga och hur stor byggnaden får vara. Du ska också ha bygglov om du vill bygga om ett hus som redan finns.

Du får heller inte riva ett hus utan att ha frågat kommunen om lov.