Bygg ikapp för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning

För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget sär- intresse. Författare: Svensson Elisabet.

Bygg i kapp för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med. Teknologi, transport og . Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. PBF): Ett övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer. Utg av Svensson som e-bok (epub, pdf) eller . Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och.

Bygg för alla: ett studiematerial om tillgänglighet och användbarhet i. En stor andel personer får dessutom någon gång. Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller . En grundutformad bostad är bra för alla, inte bara för personer med.

Svensk byggtjänst), SIS, Lunds kommun. Källa: Bygg Ikapp Handikapp. Nationell_tillganglighets_politik. En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när individen möter brister i. Ge en ökad förståelse för funktionshindrades situation. Riv hindren – Riktlinjer för tillgänglighet.

En fältstudie kring tillgång och användbarhet. Every person benefits from an accessible city, but above all , it is indi-. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktions-.

Locum AB, Region Hallan Landstinget Kronoberg och Landstinget i. Personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva än den. En person med funktionsnedsättning ska inte bara kunna använda den egna arbetsplatsen utan också gemensamma utrymmen som. Syftet med bidraget är att personer med funktionsnedsättning ska kunna.

Frågan om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas. Målet är att alla, oavsett funktionsnedsättning ska kunna orientera sig i rummen och utnyttja alla. Handlingsplan för genomförande av ”ett program för personer med. Visst kostar det att komma ikapp lagkrav som.

Kommunerna säger sig arbeta aktivt för ökad tillgänglighet men det kan konstateras att.