Bjälklag lättbetong radon

Siporex, bjälklag av betong i två plan, platta på. Blåbetong och radon hänger ihop. Alunskifferbaserad lättbetong , så kallad blåbetong, började tillverkas.

Det förekommer även i bjälklag. Till andra bjälklag används knappast heller lättbetong längre.

Då innehållet av uran gör att lättbetong , av typen blåbetong, avger gasen radon påtalades det . De flesta känner till att blåbetong (blå lättbetong ) avger radon. Ska precis åka och kolla på ett hur som har stomme av lättbetong , bjälklag av. Ju mer radon en människa utsätts för desto större är risken för lungcancer.

Betongen kan också finnas i bjälklag. Här hittar tips om strålningskällor i radonhus, radon i byggmaterial, radon i hushållsvatten,. Att byta ut blåbetong i väggar och bjälklag är så kostsamt att det nästan aldrig .

Hur hanterar man asbest, radon , PCB och mögel vid renovering? Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra . Blågrå lättbetong , ofta kallad blåbetong, är ett alunskifferbaserat. I småhus kan lättbetong förekomma i samtliga väggar.

Radon i byggnader kommer från berg,. Radonhalten i ett hus byggt av blå lättbetong beror på radiumhalten,. Den var tidigare ett byggnadsmaterial som användes i såväl väggar som bjälklag. På grund av de förhöjda halterna av uran avger den både gammastrålning . Det byggnadsmaterial som i dagligt tal kallas blåbetong kan bilda radon i sådan mängd att. En annan benämning är blågrå lättbetong , vilket säger mer om materialet.

Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och . Kross av blåbetong har också använts som fyllning i bjälklag. Bjälklag : Lättbetong och trä. Fasad: Tegel och delvis träpanel. Bara ordet sätter skräck i många husköpare.

Det är förstås inte roligt.

Den användes både i väggar och bjälklag och kan orsaka . Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong , så kallad blåbetong, som. Den så kallade blåbetongen (alunskifferbaserad lättbetong ) är den största.

Kvalitetsarbete på Degerforsbyggen hissar OVK radon energibesparing.