Betongkantstöd typ a

Typ A används främst då trafikbelastningen av tyngre fordon inte är så stor. Lämplig till trottoarer utmed bostadsgator, parkeringsplatser, industriplaner, . I varje stöd sitter förmonterade . Kantstöd Typ A L-stöd Raka kN Busshållplatsstöd Betonggris med hål. G-stöd typ D en serie med kraftiga betongkantstöd som både kan limmas och spikas på bland annat asfalt.

Betongkantstöd som klarar högre belastning.

Typ D är väl lämpade för tyngre trafikleder som . Fasad råkantsten används dock i cirkulationsplatser, . Kurvor typ D samt övergångar och överfartrer m. Reparation av betongkantstöd. Centrumlinje med längdmätning. En rad storgatsten lustrationslinje – Beläggningsgräns. BEFINTLIG BELÄGGNING RIVS, JUSTERING.

Sättning av betongkantstöd medges endast undantagsvis. BETONGKANTSTÖD ÖVERGÅNG-.

Produkttypens unika identitetskod. Med ett brett sortiment på betongkantstöd , L- och T-stö perrongstö. Den snäva kurvan, längst i väster, på Östra Finnbodavägen breddas så att radien blir. Avspärrning görs med ett minst meter högt byggstängsel typ Troax eller likvärdigt, vilket skall . Benders spikade kantstöd är . Administrativa krav typ ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör. S = Slitlager typ ABT eller ABS enl.

Spikma kantstöd Typ A , B, C, och F. Ovanpåliggande kantstöd av betong med förmonterad spik för montering på asfalt, för gator, trafikleder, parker m. C-vägar ( typ villagator). Nya hållplatser utanför Inre Ringvägen utförs med 1mm betongkantstöd enligt Hållplatshandboken. Vid avrop ska typ av hållplats anges. Referensbild: Asfaltsväg med . Granitkantstöden GFska vara av gradhuggen granit. Dessa ska ha en kantstensvisning på 1mm, med en toleransnivå på ± mm.

Vid mindre arbeten, typ byte av elskåp, kan ett tillstånd gälla för flera arbeten. Vid användning av spikade betongkantstöd ska. Typ B användas längs lokalgator.

Längs bostads- gator används Typ A.