Aluminium egenskaper

Aluminium har en unik kombination av goda egenskaper. Många av dessa är oerhört viktiga i vår gemensamma strävan att skapa ett mer hållbart samhälle. Det var första gången ändelsen -ium användes, vilket senare blev vanligt för namngivningen av grundämnen.

Den är en mycket god ledare för både värme och . US Geological Survey etablerade det som den . I naturen finns aluminium endast kemiskt bundet till andra grundämnen.

Den kristalliserar i kubiskt tätpackat gitter. Lär dig mer om aluminium och alla dess egenskaper. Användningsområdena är oändliga då metallen . Några av de attraktiva aluminium egenskaper inkluderar bra utseende, enkel tillverkning, god korrosionsbeständighet, låg densitet, hög hållfasthet i förhållande . Det är den renaste formen av aluminium och den vanligaste plåtlegeringen. Legeringen har bra egenskaper för bockning och svetsning och lämpar sig för . Her får du vite alt om aluminiumens beste egenskaper.

It is a silvery white metal. Its melting point is 6oC.

Olegerat aluminium är mjukt, har låg hållfasthet och är besvärligt att gjuta. Till skillnad från de flesta stålsorter blir aluminium inte sprött vid låga temperaturer, i stället ökar hållfastheten. Vid höga temperaturer minskar hållfastheten. Foruten å være et typisk lettmetall, kan aluminium lett formes og bearbeides ved valsing, pressing, ekstrudering, trekking . Dess oerhörda mångsidighet gör aluminium den mest använda metallen efter stål. FREMSTILLING OG ANVENDELSE AV ALUMINIUM.

Anodisering är ett av flera sätt sätt att ytbehandla aluminium. En aluminiumdetalj som gått igenom den här processen får nya egenskaper. Scandium-reinforced aluminum alloys represent a new generation of . Meltolit 4har utmärkta egenskaper. Egenskaper og bruksområder til scandiumforsterket aluminium.

Mekaniske egenskaper for ekstrudert aluminium. Ekstruderte rør i henhold til EN 755-2.